Top

Ako znížiť teplotu v meste počas letných dní?

Viac než 55 % svetovej populácie žije v mestách kvôli lepším pracovným možnostiam a životným podmienkam. Avšak bývanie v mestách má aj svoje zlé stránky, napríklad nepríjemné horúčavy v letných mesiacoch.

Pritom aj v mestách sa dá proti nim bojovať. Efektívne sú napríklad zelené plochy a stromy, ktoré poskytujú tieň a znižujú teplotu okolia.

V súčasnosti je vytváranie zelene v urbánnom prostredí horúcou ekologickou témou. Ústav geografie v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) rieši problematiku mestských tepelných ostrovov, pričom na ich výskum využíva najnovšie technológie satelitov, virtuálnych 3D modelov miest a modelovania v geografických informačných systémoch.

Výsledky nášho spoločného výskumu slúžia na pochopenie tohto javu a na lepšie plánovanie rozvoja mesta, aby sa obyvateľom mesta príjemne žilo počas celého roka.

Príspevok pripravil prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. z Ústavu geografie

Kontakt na autora: jaroslav.hofierka@upjs.sk