Top

Praktické info

Prečítaj si viac o podávaní prihlášky, Košiciach, ubytovaní, strave a živote našich študentov.

Spoznaj nás

Ak si zvedavý/á, čo všetko ti ponúkame, tešíme sa na teba 1. februára od 9:00 do 13:00.

Áno, samozrejme. Každý rok pripravujeme event Vyskúšaj si jeden deň vysokoškoláka, kde skúsiš, aké je to byť naším študentom. Zoznámiš sa s vyučujúcimi, pričuchneš k vysokoškolskému životu a dozvieš sa mnoho zaujímavého. Pozri si, ako to prebiehalo v roku 2017, 2018, 2019 alebo 2021.

Pripravujeme množstvo eventov, na ktorých ťa radi privítame:

Aj my skúmame témy, za ktoré sú udeľované Nobelove ceny. Príď na prednášku a zisti o nich viac.

Odprezentuj svoj výskum alebo príď si po inšpiráciu.

Na veľké stretnutie vedcov a verejnosti každoročne pripravujeme mnoho vedeckých stánkov.

Zisti, čo je nové vo svete vedy v zahraničí alebo u nás na Slovensku v priateľskej atmosfére.

Sponzorujeme 24-hodinový hackathon, na ktorom študenti zdieľajú svoje nápady a skúsenosti, aby vybudovali niečo nové.

 • Stredoškolská odborná činnosť

Vyber si zaujímavú tému a vypracuj ju pomocou nášho odborníka.  Okrem eventov nás môžeš spoznať na sociálnych sieťach (sleduj našu stránku PF UPJŠ a pripoj sa do skupiny pre študentov a uchádzačov o štúdium). V komisiách krajských a celoštátnych kôl pôsobia naši výskumníci!

 • Veľtrhy vysokých škôl

Môžeš nás stretnúť aj na vysokoškolských veľtrhoch ako ProEDUCO, Kam na vysokú, či Gaudeamus.

 

Štúdium na vysokej škole

 1. Zapíš sa

Zápisy sa konajú v júni a začiatkom septembra. O presných dátumoch ťa budeme informovať písomne.

 1. Poď na výlet

V septembri ťa čaká 2-3-dňové Úvodné stretnutie prvákov, kde sa stretneš s novými spolužiakmi aj vyučujúcimi. Porozprávame ti čo-to o štúdiu a vyskúšaš si prácu s Akademickým informačným systémom (AiS2).

Pozri si krátky zostrih tu

 1. Spoznaj, čo robíme

V prvom semestri si môžeš zapísať predmet Úvod do prírodných vied, kde sa dozvieš, aký výskum prebieha na Fakulte a čím sa zaoberajú ostatné odbory.   

 1. Staň sa jedným z nás

V novembri sa koná Imatrikulácia, v rámci ktorej ťa na škole privíta pán dekan. Po nej nasleduje tradičný ples, kde sa zabavíš spolu so staršími študentmi.

Akademický rok je rozdelený na 6 častí:

 • Zimný semester

Výučba (prednášky, cvičenia, písomky) prebieha približne od polovice septembra do Vianoc.

 • Zimné skúškové obdobie

Približne od začiatku januára do polovice februára. V tomto období sa konajú skúšky, prípadne semestrálne testy.

 • Zimné prázdniny

Medzi sviatkami sa neučí dokonca ani u nás. 🙂

 • Letný semester

Výučba prebieha približne od polovice februára do polovice mája.

 • Letné skúškové obdobie

Od polovice mája do konca júna. Pred odchodom na letné prázdniny absolvuješ skúšky z vybraných predmetov.

 • Letné prázdniny

Od poslednej skúšky do polovice septembra. (Dlhé prázdniny na vysokej škole si zamiluješ.) Cvičenia počas semestra sú spravidla povinné, prednášky väčšinou nie. Avšak účasť vrelo odporúčame – ako sa hovorí, lepšie raz počuť, ako stokrát Googliť. Skúšky by si mal/mala absolvovať počas skúškového obdobia. Vieme však, že prvý rok môže byť hustý. Ak z objektívnych dôvodov nestíhaš, väčšinou sa s vyučujúcimi dá dohodnúť na náhradnom termíne.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ je verejná škola. To znamená, že štát za teba hradí 3 roky štúdia na prvom (bakalárskom) stupni a 2 roky na druhom (magisterskom) stupni, ty neplatíš nič. Ak by si za 3 (2) roky nestihol/nestihla absolvovať prvý (druhý) stupeň štúdia, ďalšie roky si už hradíš sám/sama. Ak si už študoval/študovala na inej vysokej škole, aj to štúdium sa zarátava do 3 (2) rokov. Ak si zahraničný občan, ale plánuješ študovať v slovenskom jazyku, štúdium (v štandardnej dĺžke) je pre teba bezplatné.

Nechceme, aby našich študentov od štúdia odrádzali finančné dôvody. Na Prírodovedeckej fakulte môžeš získať:

 • Sociálne štipendium 

Môžeš ho získať aj v prvom ročníku, ak máš trvalý pobyt na Slovensku. Môžeš oň požiadať kedykoľvek (najskôr v septembri na začiatku tvojho štúdia), ak spĺňaš podmienky Ministerstva školstva. Udeľuje sa pravidelne každý mesiac počas akademického roka. Bližšie informácie ti poskytne pani Sováková na študijnom oddelení, prípadne ich nájdeš medzi informáciami o štúdiu, sekcia Štipendiá.

 • Motivačné odborové štipendium

Môžeš ho získať aj v prvom ročníku. Udeľuje sa študentom vybraných odborov, ktoré určuje Ministerstvo školstva, na základe študijných výsledkov.

 • Prospechové štipendium

Udeľuje sa študentom druhého a vyššieho ročníka na základe študijných výsledkov, bližšie info tu.

 • Ústavné štipendium

Získavajú ho talentovaní študenti, ktorí dosiahli úspech v danom odbore. Ak si počas strednej školy získal/získala ocenenie na predmetovej olympiáde, SOČ alebo inej súťaži, ocení to aj tvoj ústav. Pozri si informácie o štipendiách.

Začiatok vysokoškolského štúdia môže byť náročný. My preto spravíme všetko, aby sme ti ho čo najviac zjednodušili.

 • Úvodné stretnutie prvákov
 • Sprievodca štúdiom
  • Tvoji budúci spolužiaci pre teba pripravili parádneho sprievodcu, kde sa dozvieš kto, čo, s kým, kde aj prečo. Klikaj a študuj pomôcku, bez ktorej sa nezaobídeš.

Na začiatku tvojho štúdia ťa pozveme na 2-3-dňový výlet mimo Košíc. Zoznámiš sa so svojimi spolužiakmi aj vyučujúcimi. Priestor bude na zábavu aj otázky. Pozri si viac o MAFINe, úvodnom stretnutí pre študentov matematiky, fyziky a informatiky.

Navštív nás počas úradných hodín, zavolaj nám alebo napíš mail.

Všetko sa dá. 🙂 Ak plánuješ prejsť na príbuzný odbor, stačí absolvovať chýbajúce predmety, nie je nutné opakovať ročník. Každý prípad je však jedinečný, konkrétne informácie ti poskytne študijné oddelenie.

Do ďalšieho ročníka štúdia môžeš postúpiť aj v prípade, že sa ti nepodarí spraviť všetky skúšky. Za rok však musíš získať minimálne 40 kreditov. Ďalšie informácie nájdeš v Študijnom poriadku Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Pozri si študijný plán svojho budúceho študijného programu (zoscrolluj na sekciu Ponuka študijných programov → vyber si odbor → Študijný plán). Predmety sú rozdelené do 3 blokov:

 • A: povinné predmety,
 • B: povinne voliteľné predmety,
 • C: voliteľné predmety.

Pre postup do ďalšieho ročníka, resp. pre úspešné ukončenie štúdia je potrebné získať určitý počet kreditov za každý blok.

Špičkový výskum robíme aj v Košiciach. Zapojiť sa môžeš aj ty.

 • Študentské vedecké sily 

Namiesto brigády za pokladňou nám radšej pomôž s vedou za finančnú odmenu. Viac sa dozvieš priamo na stránke našej fakulty

 • Ročníkové a záverečné práce 

Napíš bakalárku/diplomovku o svojom vlastnom výskume. Je to omnoho zaujímavejšie, než vysedávať v knižnici, sľubujeme! Skúmaj a vytváraj nové veci aj pre vonkajšie firmy, s ktorými spolupracujeme (VSL Software, Bart.sk, Siemens).

V žiadnom prípade. Nové veci ťa naučíme aj v „teréne”. Máme:

 • exkurzie pre geografov,
 • terénne cvičenia pre biológov,
 • pedagogickú prax na školách pre študentov učiteľstva,
 • prax v odborných inštitúciách a firmách podľa študijného odboru.

Máme zmluvy s takmer 120 univerzitami v Európe. Počas bakalárskeho (aj magisterského) štúdia môžeš vycestovať na 12 mesiacov. Kredity, ktoré získaš v zahraničí, ti uznáme aj doma. Kvôli Erasmu si tak nebudeš musieť predlžovať štúdium. Okrem mobility (štúdia) môžeš v rámci Erasmu vycestovať aj na pracovnú stáž. Pozri si viac o programe Erasmus+.

Prihláška na vysokú školu

Na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach si môžeš vybrať z 10 bakalárskych jednoodborových študijných programov:

 • Analýza dát a umelá inteligencia
 • Informatika
 • Aplikovaná informatika
 • Matematika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Chémia
 • Biológia
 • Biofyzika
 • Fyzika
 • Geografia a geoinformatika

Prihlásiť sa môžeš aj na medziodborové (učiteľské) štúdium. Môžeš kombinovať dva odbory Prírodovedeckej fakulty, alebo študovať jeden odbor na Prírodovedeckej, druhý na Filozofickej fakulte. Viac informácií o jednotlivých odboroch, ako aj všetky možné kombinácie medziodborového štúdia nájdeš na stránke univerzity. Pozri si detailné Pravidlá prijímacieho konania na PF UPJŠ.

Na magisterskom stupni sa Ti otvárajú možnosti špecializovať sa na obľúbený odbor, napríklad z chémie na organickú chémiu, z matematiky na ekonomickú a finančnú matematiku alebo na učiteľstvo kombinácie predmetov, ktoré si na medziodbore študoval/a v rámci z bakalárskeho stupňa.

Prihlášku si môžeš podať najneskôr do 31. 3. 2024. Možnosť vyplnenia elektronickej prihlášky bude aktívna v termíne 3. 1. 2024 – 31. 3. 2024. Pozri si detailné Pravidlá prijímacieho konania na PF UPJŠ.

Ak sa chceš prihlásiť na jednoodborové štúdium informatiky, geografie, fyziky, matematiky, ekonomickej a finančnej matematiky, biológie, ekológie alebo chémie, podmienkou je úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z príslušného predmetu. Alternatívou maturitnej skúšky z akéhokoľvek z vyššie uvedených predmetov je maturita z matematiky alebo úspešné absolvovanie SCIO testu z matematiky. Alternatívou maturitnej skúšky z biológie, resp. chémie je úspešné absolvovanie SCIO testu z biológie, resp. SCIO testu z chémie. Ak neštuduješ na gymnáziu, absolvovanie SCIO testu „Všeobecné študijné predpoklady“ je pre teba povinné. Ak sa chceš prihlásiť na medziodborové štúdium, podmienkou je úspešné zvládnutie maturitnej skúšky z aspoň jedného odboru. Ak si mal/mala vynikajúce študijné výsledky na strednej škole alebo významné úspechy na súťažiach, si automaticky prijatý/prijatá. Detaily nájdeš v pravidlách prijímacieho konania (od strany 6). O poradí uchádzačov rozhodujeme pomocou bodovania študijných výsledkov, resp. maturitnej skúšky. Detaily bodovania, ako aj ďalšie informácie nájdeš v pravidlách prijímacieho konania na PF UPJŠ.

Na Prírodovedeckú fakultu si môžeš podať jednu prihlášku za rok, v ktorej môžeš uviesť dva študijné programy.

Ak používaš elektronickú žiacku knižku

  1. Vyplň si elektronickú prihlášku. Ako na to, nájdeš v jednoduchej príručke.

Stiahni si známky zo svojho polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a známky z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia z elektronickej ŽK do prihlášky. Ak si dodatočne neupravíš známky, prihlášku si nemusíš dať overiť. Ak si dodatočne upravíš známky, prihlášku vytlač, podpíš, daj si ju potvrdiť na svojej strednej škole a pošli nám ju na Dekanát PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice. K prihláške nie je potrebné prikladať potvrdenie od lekára ani životopis. Ak nie si študentom gymnázia, musíš absolvovať SCIO testy. O tvojom prijatí sa rozhodne na základe ich výsledkov. Šikovný a rýchly návod ako si podať prihlášku.

  1. V prihláške uveď jeden alebo dva odbory.

Za preferovaný sa považuje ten odbor, ktorý uvedieš ako prvý.

  1. Uhraď poplatok za podanie prihlášky.

Pri elektronickej prihláške je poplatok 20 eur, pri klasickej prihláške 30 eur. Uhraď ho, prosím, bankovým prevodom alebo platobnou bránou:

   • číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491,
   • variabilný symbol: 2997,
   • špecifický symbol: tvoje rodné číslo bez lomky,
   • konštantný symbol: 0308,
   • správa pre prijímateľa: tvoje meno a priezvisko.

Odporúčame priložiť potvrdenie o zaplatení k prihláške, ale nemusíš tak spraviť.

  1. Do 5. 6. 2024 nám pošli školou overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Ak nám z nejakého dôvodu nemôžeš poslať všetky povinné dokumenty do 5. 6. 2024, požiadaj písomne o odklad doručenia dokumentov. V opačnom prípade ťa, bohužiaľ, budeme musieť vyradiť z prijímacieho konania.

Ak nepoužívaš elektronickú žiacku knižku

  1. Vyplň si elektronickú prihlášku. Ako na to, nájdeš v jednoduchej príručke.

V prihláške uveď známky zo svojho polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia a známky z koncoročných vysvedčení v predchádzajúcich troch rokoch štúdia. Známky si daj potvrdiť na svojej strednej škole. Ak si maturoval/maturovala v predchádzajúcich rokoch, prilož overené kópie vysvedčení (aj maturitného). K prihláške nie je potrebné prikladať potvrdenie od lekára ani životopis. Ak nie si študentom gymnázia, musíš absolvovať SCIO testy. O tvojom prijatí sa rozhodne na základe ich výsledkov. Šikovný a rýchly návod ako si podať prihlášku.

  1. V prihláške uveď jeden alebo dva odbory.

Za preferovaný sa považuje ten odbor, ktorý uvedieš ako prvý.

  1. Podpíš prihlášku.

Prihlášku vytlač, podpíš a pošli na adresu Dekanát PF UPJŠ, Šrobárova 2, 041 54 Košice.

  1. Uhraď poplatok za podanie prihlášky.

Pri elektronickej prihláške je poplatok 20 eur, pri klasickej prihláške 30 eur. Uhraď ho, prosím, bankovým prevodom:

   • číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491,
   • variabilný symbol: 2997,
   • špecifický symbol: tvoje rodné číslo bez lomky,
   • konštantný symbol: 0308,
   • správa pre prijímateľa: tvoje meno a priezvisko.

Odporúčame priložiť potvrdenie o zaplatení k prihláške, ale nemusíš tak spraviť.

  1. Do 6. 6. 2022 nám pošli školou overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

Prípadne nám ho môžeš osobne predložiť v období 5. – 6. 6. 2022. Ak nám z nejakého dôvodu nemôžeš poslať všetky povinné dokumenty do 6. 6. 2022, požiadaj písomne o odklad doručenia dokumentov. V opačnom prípade ťa, bohužiaľ, budeme musieť vyradiť z prijímacieho konania.

Pozri si detailné Pravidlá prijímacieho konania na PF UPJŠ.

Áno, môžeš. Ako na to, si pozri v otázke Ako si podať prihlášku?.

Ak ti nepomôže príručka, napíš nám do kontaktného formulára. Obratom ti odpovieme.

Predbežné oznámenie o možnosti prijatia do 15. 4. 2024. Zverejnenie výsledkov 10. 6. 2024​, pričom o rozhodnutí ťa budeme písomne informovať. Držíme ti palce! Pozri si detailné Pravidlá prijímacieho konania na PF UPJŠ.

Ubytovanie a strava

Zabezpečíme ubytovanie pre každého študenta. Prírodovedecká fakulta má vlastné študentské domovy na Medickej 4 a 6 (od 47 eur/mesiac).  Prváci sú spravidla ubytovaní v jednej z našich zmluvných ubytovní:

 • MEI Hostel, Kysucká 16 (bývalý Kosmalt, od 74 eur/mesiac),
 • Podnikateľské centrum Pražská 2 (od 78 eur/mesiac),
 • Študentský domov Popradská 66 (od 44 eur/mesiac),
 • ŠD TUKE, Jedlíková (od 63 eur/mesiac).

Po zvládnutí prvého roku sa môžeš ubytovať v Študentskom domove na Medickej, ktorý priebežne obnovujeme a rekonštruujeme. V prípade záujmu môžeš do konca štúdia bývať v tej istej izbe.   Pozri si viac o našich študentských domovoch.

Virtuálna prehliadka

 

Ceny nájmu za jednu izbu sa pohybujú približne od 300 eur/mesiac.

Naobedovať sa môžeš v jednej z našich 6 jedální:

 • Študentský domov Medická 4,
 • Lekárska fakulta Tr. SNP 1,
 • Moyzesova 9,
 • Popradská 66 (budova Fakulty verejnej správy),
 • Jesenná 9 (budova Prírodovedeckej fakulty),
 • Mánesova 23 (budova Botanickej záhrady).

Viac info nájdeš na stránke študentských jedální. Nezabudni ochutnať ani najlepšie košické podniky.

Život na vysokej škole

Či už sa chceš učiť, alebo len sa aktívne ponevierať, pekných zákutí máme veľa:

 • Kreatívne laboratórium 

Rieš spoločné projekty so spolužiakmi, prezentuj, pozeraj filmy, zahraj si na PlayStatione alebo si pospi na pohodlnom gauči. Ak nezmeškáš vyučovanie, nebude nám to vadiť.

 • Študovňa Angely Merici

V bývalej kaplnke máme dnes prekrásnu knižnicu.

 • Minerva

Skvelé miesto so skvelou kávou.

 • Nonstopka

Ak nemáš notebook, alebo si ho nechceš brať do školy, využi školské počítače v Nonstopke.

 • Športuj

Zúčastni sa lyžiarskeho výcviku, kurzu prežitia alebo si pozri bohatú ponuku športov na UPJŠ.

 • Organizuj

Staň sa členom Študentskej rady a dostaň sa do víru udalostí. Čekni si ich na Facebooku alebo Instagrame, robia toho naozaj veľa.

 • Píš

Ak píšeš viac než poznámky, tak ťa chceme v redakčnom tíme študentského občasníka Prímes.

 • Spievaj

Pre umelecké duše, ktoré rady pracujú v kolektíve, máme spevácky zbor Chorus Universitatis Šafarikianae.

 • Vzdelávaj sa

Organizujeme semináre, workshopy, prezentácie – vedieť viac než ostatní sa oplatí. A zaváži to aj na trhu práce.

 • Rozhoduj

Ak ťa zaujíma, ako to funguje v zákulisí Fakulty, staň sa členom Akademického senátu PF UPJŠ.

 • Rozprávaj

Máme rádio ŠtuRKo, ktoré sa oplatí počúvať aj tvoriť.

 • Imatrikulácia

Na Slávnostnej imatrikulácii ťa ako prváka privíta pán dekan. Večer sa koná super ples, kde sa zoznámiš so staršími študentmi.

 • Ovice

Matematikovica, fyzikovica, informatikovica a všetky ostatné „ovice” ťa čakajú viackrát do roka, kde si učitelia a študenti sadnú k jednému stolu (v podniku).

 • Mikuláš 

Prírodovedecký Mikuláš ti donesie sladkosti priamo na prednášku či cviko.

 • Kapustnice

Uži si tradičné predvianočné žúrky jednotlivých ústavov.

 • Prírodovedecké dni

Najslávnejšia udalosť PF UPJŠ. V rámci nej sa koná Študentská vedecká konferencia, Science Fest so stand-upom, klobáskami a pivom a výlet na Alpinku, kam chodí každý od pani upratovačky po pána dekana. Viac našich eventov nájdeš na stránke Študentskej rady PF alebo na Facebooku.

 • Data Analytics Meetings: séria prednášok z oblasti dátovej analytiky od odborníkov z firiem aj školy.
 • Bez(a)Dis: prezentácie zo širokej škály tém, ktoré by ťa mohli zaujímať – od kybernetických útokov po big data.
 • ZOOFYZ: rôzne prednášky z oblasti fyziológie živočíchov a zoológie. Ponúkame naozaj široký záber prezentujúcich, od našich študentov až po zahraničných profesorov.