Top

Ako funguje indoor navigácia?

Dostať sa na neznáme miesto je v dnešnej dobe ľahké. Ale ako sa orientovať vo vnútri budov, kde je GPS signál nedostupný?

Keď sme vonku, GPS signál zo satelitov nám dokáže povedať, kde sa nachádzame. Vo vnútri budov je ale tento signál nedostupný.

Napriek tomu navigácia v nemocniciach, obchodných centrách a školách nemusí byť úplne stratená. Na zistenie našej pozície sa využíva napríklad dostupné wifi pokrytie v budove. A to podobným spôsobom, ako sa identifikuje človek na základe odtlačkov prstov.

Pre rôzne miesta v budove sa vopred vytvorí odtlačok na základe dostupných wifi routrov a nameranej sily wifi signálu. Potom sa už len porovná náš aktuálne nameraný odtlačok s predošlým zoznamom a vyberie sa miesto s najlepšou zhodou. Takto navigácia zistí našu polohu a vie nám poradiť, v akom smere sa vybrať.

Určovaním polohy v budove s využitím smartfónov sa zaoberáme aj na Ústave informatiky.

Príspevok pripravil RNDr. Miroslav Opiela, PhD. z Ústavu informatiky

Kontakt na autora: miroslav.opiela@upjs.sk