Top

Ako ďaleko je východ od západu?

Vieš, ako funguje autokorekt na tvojom smartfóne?

Y namiesto Z alebo zamenené písmená. Preklepy sa stávajú. Pri ich automatickej oprave je dobré vedieť, ako veľmi sa dve slová líšia.

Ak napíšeš slovo A, ktoré nemá význam, teda nie je v slovníku, hľadá sa slovo B, ktoré je čo najbližšie k slovu A.

Vzdialenosť dvoch slov alebo celých viet sa dá vypočítať ako počet zmien, ktoré potrebujeme, aby sme z jedného slova dostali druhé. Zmenou môže byť výmena písmena, pridanie nového písmena alebo odobratie písmena. Takáto vzdialenosť dvoch slov sa nazýva aj Levenshteinová vzdialenosť.

Napríklad vzdialenosť slov Slovensko a Slovinsko je 1. Stačí v slove Slovensko vymeniť písmeno e” na písmeno i”. Vzdialenosť slov pivo a pilot je 2. V slove pivo nahradíme v” písmenom l” a pridáme písmeno t”: pivo → pilo → pilot.

Takže ako je vzdialený východ od západu? Správna odpoveď je 5: západ → zápod → záphod → záchod → zýchod → východ.

Levenshteinová vzdialenosť má využitie napríklad v bioinformatike pri analýze DNA.

Príspevok pripravil RNDr. Miroslav Opiela, PhD. z Ústavu informatiky

Kontakt na autora: miroslav.opiela@upjs.sk