Top

Čo je prácou etického hackera?

Slovo hacker sa väčšinou používa v negatívnom zmysle. Často takto označujeme človeka, ktorý napáda počítačové systémy s úmyslom “zarobiť” alebo ukradnúť citlivé údaje.

V skutočnosti sa takíto ľudia nazývajú crackeri. Etickí (alebo white hat) hackeri sú odborníci na počítačovú bezpečnosť, ktorí hľadajú bezpečnostné medzery a zraniteľné miesta rôznych systémov (napr. internetbankingu). Vďaka nim sa môžu nedostatky odstrániť a je menšia šanca, že sa daný systém stane terčom hackerského, pardon, crackerského útoku.

V rámci našich aktivít na Ústave informatiky sa venujeme spôsobom testovania bezpečnosti a hľadania slabých miest v aplikáciách, ktoré by mohli byť hacknuté, respektíve ich oprave.

Príspevok pripravil RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. z Ústavu informatiky

Kontakt na autora: pavol.sokol@upjs.sk