Top

Prečo dávame síru do mobilov?

Ako vyrobiť batériu, ktorá dlho vydrží a nevybuchne?

Síra je biogénny prvok, čiže sa nachádza v živých organizmoch. Nájdeme ju v aminokyselinách či v pôde a jej prítomnosť môžeme občas, trochu nepríjemne, cítiť aj v niektorých prírodných minerálnych vodách.

Prečo sa však dáva síra do mobilov, tabletov, či dokonca automobilov?

Na Katedre fyzikálnej chémie z Ústavu chemických vied vyvíjajú mladé vedkyne na čele s doc. Strakovou Fedorkovou baterky s katódovými materiálmi, ktoré čiastočne pozostávajú práve zo síry.  

Hoci takéto batérie zatiaľ nie sú komerčne vyrábané, majú veľký potenciál. Síra totiž dosahuje vysokú teoretickú kapacitu, čiže batérie by boli efektívnejšie a vydržali by dlhšie. Zároveň je tu nižšie riziko výbuchu, napríklad v mobiloch.

Príspevok pripravila RNDr. Katarína Benková z Ústavu chemických vied

Kontakt na autora: katarina.gavalierova@student.upjs.sk