Top

Implantáty, ktoré sa sami rozložia

Keď sa v ľudskom tele zlomí kosť, na jej liečbu sa často používajú rôzne implantáty. Takáto liečba je bolestivá a na jej konci je potrebné implantáty chirurgicky odstrániť.

Ako by sa dalo docieliť, aby nebola potrebná ďalšia operácia? Jednoducho: vytvorením implantátov, ktoré by sa samovoľne rozpustili v tele.

Mgr. Radka Gorejová z Ústavu chemických vied pracuje pod vedením prof. RNDr. Renáty Oriňakovej, DrSc. na vývoji práve takýchto ortopedických implantátov. Ich materiály sa vyrábajú zo železa, čiže po čase skorodujú a resorbujú sa. Zároveň sú dizajnované tak, aby čo najlepšie zodpovedali štruktúre ľudskej kosti.

V ideálnom prípade poskytujú nielen mechanickú oporu, ale napomáhajú aj procesu liečby a tvorbe novej kosti.

V súčasnosti sú už v praxi využívané bioresorbovateľné kovové kardiovaskulárne stenty, čiže výstuže do tepien, ktoré zabraňujú napríklad infarktom.

Príspevok pripravila RNDr. Radka Gorejová z Ústavu chemických vied

Kontakt na autora: radka.gorejova@student.upjs.sk