Top

Pretrepať, nemiešať: štatistika nápojov

Slávna veta nemenej slávneho agenta Jamesa Bonda. Čo má však spoločné James Bond a štatistika?

Je Bond schopný rozlíšiť, či bolo Martini pripravené podľa jeho inštrukcií? Ako túto jeho schopnosť overiť?

Podobnou otázkou sa zaoberal jeden z najväčších priekopníkov modernej štatistiky R.A. Fisher. Jeho kolegyňa Lady Muriel Bristolová tvrdila, že nie je jedno, čo je naliaté do šálky ako prvé – čaj alebo mlieko. Z jednoduchého experimentu, v ktorom boli Lady Bristolovej podávané šálky s rôznym poradím mlieka a čaju, vznikla štatistická metóda známa dnes ako Fisherov presný test.

Príspevok pripravil RNDr. Daniel Klein, PhD. z Ústavu matematických vied

Kontakt na autora: daniel.klein@upjs.sk