Top

Fisherov presný test: bolo skôr mlieko alebo čaj?

Cambridge, 1920-te roky. Skupinka vedcov spokojne popíjala čaj v miestnej kaviarni. Ako je známe, Angličania pijú čaj s mliekom. Ale záleží na tom, či sme najprv naliali mlieko alebo čaj? Vplýva to na chuť nápoja? Lady Bristolová o tom bola presvedčená.

Lady tvrdila, že dokáže na základe chuti určiť, či sa ako prvé nalialo mlieko alebo čaj. V spoločnosti sedel aj genetik a matematik Ronald Fisher, ktorý sa rozhodol zistiť, či Lady skutočne hovorí pravdu. Pripravil preto 8 šálok čaju s mliekom: do 4 nalial čaj a potom mlieko a do zvyšných naopak. Potom požiadal Lady, aby roztriedila šálky len na základe chuti.

Samozrejme, Lady bola skutočná Angličanka a zvládla to bez chýb. Fisher však predpokladal, že si len tipla. Ale aká je pravdepodobnosť, že sa trafila pri všetkých šálkach?

Počet rôznych tipov je 8!/(4!*(8-4)!) = 70, avšak len jeden je správny. Čiže pravdepodobnosť, že si Lady tipla správne, je 170, približne 1,4 %. Zo štatistického hľadiska je to zanedbateľná pravdepodobnosť a Fisher musel uznať, že Lady Bristolová jednoducho vie, čo pije.

Vďaka tejto slávnej ochutnávky čaju vznikol Fisherov presný test, ktorý sa využíva napríklad v klinických testoch či psychológii.

Príspevok pripravila bývalá študentka UPJŠ – Mgr. Lucia Kekeňáková.