Top

5 senzorov, ktoré robia z mobilov smartfóny

Veríme, že poznáš veľa funkcií, ktoré nám ponúkajú smartfóny. Ale vieš aj to, vďaka čomu bežia?

Vo vreckách dnes nosíme malé počítače. Od doby, keď sa telefón používal len na telefonovanie, sme sa posunuli míľovými krokmi vpred. Niekoľko senzorov a zmysluplných aplikácií vytvára z obyčajného telefónu smartfón.

Smartfóny dokážu zachytiť satelitný signál z GPS, Wi-Fi a Bluetoothu, ale obsahujú aj senzory, ktoré snímajú rôzne fyzikálne veličiny. Pozrime sa na ne.

Akcelerometer, magnetometer a gyroskop – identifikácia pohybu a polohy zariadenia

Tieto senzory umožňujú jednoduché otáčanie displeja podľa toho, či držíme smartfón na výšku alebo na šírku. Okrem toho však dokážu aj ďalšie kúsky, ako napríklad počítanie krokov. To spolu s určením smeru chôdze dokáže nahradiť GPS, napríklad vo vnútri budovy, kde GPS nefunguje.

Senzory sa využívajú aj v smart budíku, ktorý dokáže zistiť tvoj spánkový cyklus. Vníma, keď sa ráno v posteli prevaľuješ. Vtedy vie, že máš plytký spánok a zobudí ťa.

Vďaka týmto senzorom môže telefón fungovať aj ako „alarm“, čiže začne pípať, ak ním niekto pohne.

Senzor vzdialenosti – riadenie telefónu bez dotyku

Okrem vypínania displeja, keď je blízko ucha, dokáže poskytnúť aj iné kreatívne využitia. Pohybom ruky pred senzorom sa dá napríklad zastaviť hudba alebo prijať hovor.

Využiť by sa dal aj napríklad vo fitness aplikáciách. Predstav si, že robíš kľuky a telefón máš položený na zem. Keď sa nosom priblížiš k obrazovke, senzor to vníma a započíta ti vykonaný cvik.

Barometer – navigácia

Barometer sníma tlak a po nejakom výpočte ti poskytne informáciu o tvojej nadmorskej výške. Okrem aplikácie pre turistov smartfón dokáže odhaliť, keď sa presunieš v budove na iné poschodie.

Príspevok pripravil RNDr. Miroslav Opiela, PhD. z Ústavu informatiky

Kontakt na autora: miroslav.opiela@upjs.sk