Top

Čo majú spoločné dáta a stromy?

Dáta rastú aj na stromoch.

V ambulancii sú často uložené stovky zdravotných kariet. Napriek tomu dokáže zdravotná sestra nájsť tú tvoju vďaka rozumnému uloženiu podľa dátumu narodenia, prípadne priezviska.

Aj v  informatike chceme rýchlo vyhľadávať dáta a pridávať nové záznamy. Spôsob, akým ukladáme dáta, je preto veľmi dôležitý.

Jednou z takýchto štruktúr so zaujímavými možnosťami je strom, ktorý slúži na uloženie dát s existujúcou hierarchiou. Predstav si rodostrom: jednotlivé osoby sú prepojené čiarami alebo šípkami, ktoré označujú priamy vzťah rodič-dieťa. Niekde na vrchu je osoba-predok a čím ideme ďalej v čase, rodostrom sa rozvetvuje. Na jednej úrovni vieme nájsť celú generáciu.

V informatike máme namiesto osôb uzly. Prvý a jediný uzol, ktorý nemá predkov je koreň a uzly, ktoré nemajú potomkov sú listy. Ak máme uložené viaceré samostatné stromy, označujeme túto štruktúru ako les.

Takže v informatike rastú stromy dole hlavou.

Poznáme viacero druhov stromov, ako binárne vyhľadávacie stromy, AVL stromy, červeno-čierne stromy, B-stromy a ďalšie. Využívajú sa na zoradenie údajov v databázach, v umelej inteligencii či chatbotoch.

Príspevok pripravil RNDr. Miroslav Opiela, PhD. z Ústavu informatiky

Kontakt na autora: miroslav.opiela@upjs.sk