Top

Kde sa nachádza najhorúcejšie miesto vo vesmíre?

Možno ťa to prekvapí, ale miesto s najvyššou teplotou sa nenachádza vo vzdialených extragalaktických kútoch. Nájdeš ho tu dole, na Zemi.

Najteplejšie miesto vo vesmíre zohrieva Veľký hadrónový zrážač, Large Hadron Collider (LHC), vo výskumnom centre CERN pri Ženeve.

V zrážkach atómových jadier s obrovskou kinetickou energiou v LHC vzniká hmota, z ktorej bol vytvorený vesmír tesne po Veľkom tresku.

Dosahuje sa tu teplota 5,5 x 1012 (tisícky miliárd) stupňov, ktorá je v súčasnom vesmíre najvyššia. Túto extrémne horúcu hmotu aktívne študujeme aj my na Katedre jadrovej a subjadrovej fyziky v medzinárodnej kolaborácii ALICE. ALICE uskutočnila meranie teploty, a dokonca ju navrhla na zápis do Guinnessovej knihy rekordov.

Ak si túto mimoriadne vysokú teplotu nevieš predstaviť, pre porovnanie, stred Slnka má teplotu „len” okolo 15 miliónov stupňov Celzia. Pozri si aj prehľad rôznych teplotných medzníkov v prírode.

Príspevok pripravil doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied

Kontakt na autora: marek.bombara@upjs.sk