Top

5 zábavných matematických rekordov

Chceš si zarobiť milión dolárov?

  1. Najdlhší matematický dôkaz má 955 strán. Ide o dôkaz Almgrenovej vety, ale podobne dlho by sa čítal aj napríklad dôkaz Robertsonovej-Seymourovej vety (vyše 500 strán) alebo klasifikácia konečných jednoduchých grúp (dokopy 10 až 20 tisíc strán).
  2. Najproduktívnejší spoluautor bol matematik maďarského pôvodu Paul Erdős, ktorý počas svojho života spolupracoval s 509 kolegami a vydal cca 1 500 matematických článkov.
  3. Najväčšie známe prvočíslo je 282 589 933 − 1. Tento gigant má 24 862 048 číslic.
  4. Najvyššia odmena za vyriešenie matematického problému je v súčasnosti milión dolárov. Toľko ponúka Clayov matematický inštitút za vyriešenie jedného z takzvaných 7 problémov tisícročia. Medzi nimi nájdeme napr. problém P vs NP či dôkaz Riemannovej hypotézy o rozložení prvočísel.
  5. Najdlhšie žijúci matematik bol Rakúšan Leopold Vietoris. Dožil sa krásnych 110 rokov.

Príspevok pripravila bývalá študentka UPJŠ – Mgr. Lucia Kekeňáková.