Top

Aká látka ťa ochráni pred kliešťami?

Kvôli globálnym či klimatickým zmenám sa čoraz viac dostávame do kontaktu s parazitmi. Tie prenášajú rôzne vírusy, baktérie či jednobunkové parazity, ktoré ohrozujú nielen naše zdravie, ale aj zdravie zvierat.

Na Katedre fyziológie živočíchov PF UPJŠ spolupracujeme aj s rôznymi komerčnými firmami. So spoločnosťou Chemosvit, a. s. Svit vyrábame a testujeme repelenty proti parazitom, konkrétne umelé vlákna s chemicky viazanými repelentmi rôzneho pôvodu.

Z týchto vlákien sa vyrábajú rôzne druhy oblečenia či doplnkov pre ľudí aj zvieratá. Testujeme a aplikujeme repelenty na syntetickej báze, napr. deltametrínu či permetrínu, ktoré sú veľmi účinné.

látka

V súčasnej dobe však hľadáme látky s repelentným účinkom na biologickej báze. Skúmame hlavne extrakty z inváznych rastlín, teda takých, ktoré boli dovezené na Slovensko alebo sa sem rozšírili z iných krajín.

Výhody repelentov na biologickej báze:

Chemicky viazané repelenty majú, na rozdiel od klasických repelentov, veľmi dlhú trvácnosť. Účinnosť nestrácajú ani po dlhšom nosení či praní.

Príspevok pripravil RNDr. Igor Majláth, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied

Kontakt na autora: igor.majlath@upjs.sk