Top

Prečo je dôležité skúmať jaskyne?

Na Slovensku máme tisíce objavených jaskýň, ale čo je dôležité, aj množstvo neobjavených. Kedysi poskytovali pravekému človeku prirodzený úkryt. Ale aký význam, okrem svojej krásy, majú v súčasnosti?

Jaskyne slúžia geológom ako mapa do minulosti. Je v nich totiž zakonzervovaný príbeh vytvárania krajiny v sedimentoch, kvapľoch aj jedinečných organizmoch, ktoré tam žijú.

Keď teda zistíme, ako vznikla jaskyňa, zistíme aj to, ako vznikla okolitá krajina. Na Ústave geografie odhaľujeme spôsob ich vzniku prostredníctvom:

Používať tieto metódy radi naučíme aj teba.

Príspevok pripravil doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. z Ústavu geografie

Kontakt na autora: michal.gallay@upjs.sk