Top

Prečo sa slušný programátor zdraví?

Naučiť sa programovať nie je záležitosť, ktorá sa dá zvládnuť za pár minút. Ale treba nejako začať.

Čo spravia programátori ako prvé pri stretnutí s novým programovacím jazykom? Vytvoria jednoduchý program, ktorý vypíše „Ahoj, svet!”, respektíve „Hello world!”. Ale prečo?

Keďže takýto program je v každom jazyku jednoduchý, umožňuje aj neskúsenému programátorovi spoznať základné črty daného jazyka. Programátor si vie overiť, či bolo všetko správne nainštalované a nastavené.

Takmer každá príručka programovacích jazykov začína práve takýmto príkladom. Dokonca v niektorých prípadoch, ako napríklad pri programovaní aplikácií na Android, je to ešte jednoduchšie. Stačí nám nainštalovať všetko potrebné a už dostaneme predpripravený kód aplikácie, ktorá po spustení vypíše „Ahoj, svet!” na obrazovku smartfónu alebo iného zariadenia.

Takže ak začneš programovať, nezabudni sa najprv slušne pozdraviť!

 

Príspevok pripravil RNDr. Miroslav Opiela, PhD. z Ústavu informatiky

Kontakt na autora: miroslav.opiela@upjs.sk