Top

Čo má spoločné rozvoz obedov a sociálne siete?

Niet nad domácu kuchyňu, ale čo ak je to z práce domov ďaleko a prestávka na obed krátka?

V indickom meste Bombaj existuje prepracovaný systém na rozvoz obedov z domu do práce. Denne doručia viac ako 150 000 obedov vďaka takmer 5 000 kuriérom nazývaným Dabbawala.

Každý kuriér vyzbiera obedy zo svojho rajónu, označí ich podľa dohodnutého systému a predá ďalšiemu kolegovi. Takto zozbierané obedy cestujú priemerne 60 kilometrov. Prejdú rukami 4 kuriérov, až ich napokon posledný kuriér vyzdvihne z vlaku a doručí zamestnancom.

Odhaduje sa, že chybné doručenie nastane len v 1 z 1 000 000 prípadov.

Na podobnom princípe sa spracováva veľké množstvo dát zo sociálnych sietí, ale aj internetových obchodov a vytvárajú sa rôzne štatistiky a analýzy. Najprv sa pozbierajú dáta z určitej úrovne, napríklad z profilu jedného používateľa, označia sa a pošlú sa ďalej ako obedy. Nakoniec sa dáta za túto oblasť súhrnne spracujú.

Príspevok pripravil RNDr. Miroslav Opiela, PhD. z Ústavu informatiky

Kontakt na autora: miroslav.opiela@upjs.sk