Top

Dajú sa zo sĺz diagnostikovať choroby?

Slzy sú tajomná a nepreskúmaná tekutina. Doterajšie výskumy však naznačujú, že jedného dňa z nich budeme môcť vyčítať aj choroby.

Slzy obsahujú obsahujú prevažne vodu, chlorid sodný a iné biologické látky, ako napríklad hormóny na báze bielkovín. Tie ktoré kryštalizujú, pričom môžu vzniknúť rôzne útvary. Z nich sa dá vyčítať emočné rozpoloženie, ale aj choroby človeka.

Spoločný výskumný tím z Lekárskej a Prírodovedeckej fakulty navyše zistil, že zo slznej tekutiny sa dajú skúmať nielen očné, ale aj systémové ochorenia.

Slzy skúmali rôznymi technikami. Ako najúspešnejšia sa ukázala mikroskopia na báze atomárnych síl, ktorá sa nachádza u nás, v Nanotechnologickom laboratóriu na ÚFV UPJŠ.

Vedci prišli na to, že slzy zdravého človeka majú hladký povrch a vytvárajú sa v nich separované pravidelné kryštály. Na povrchu sĺz ľudí, ktorí trpia depresiou sa vytvárajú štruktúry podobné perlovým náhrdelníkom. Slzy pacientov so suchým okom ukázali štruktúru kryštálov, ktorá vyzerá ako vetvičky rastliny.

Zo sĺz by sa mohli diagnostikovať aj ďalšie ochorenia, ako napríklad cukrovka či skleróza multiplex.

Budú sa slzy v budúcnosti bežne využívať na diagnostiku? Možno. Na to je však predovšetkým potrebný softvér, ktorý ich dokáže rýchlo analyzovať. Ten v súčasnosti vyvíja tím Vladimíra Komanického na ÚFV PF UPJŠ.

Príspevok pripravil Mgr. Vladimír Komanický, Ph.D. z Ústavu fyzikálnych vied

Kontakt na autora: vladimir.komanicky@upjs.sk