Top

Ovplyvňujú parazity správanie hostiteľa?

Na Katedre fyziológie živočíchov skúmame aj správania zvierat. V súčasnosti sa venujeme dvom modelovým skupinám živočíchov: kliešťom, ektoparazitom ľudí a zvierat, a plazom.

Sústreďujeme sa najmä na vodné užovky druhu Natrix tessellata a jašterice druhu Lacerta viridis. U oboch druhov testujeme správanie v ich prirodzenom prostredí.

V prirodzenom prostredí sledujeme:

 

Výsledky nášho výskumu sa aplikujú pri ochrane týchto živočíchov v prírode.

Plazy sledujeme pomocou rôznych behaviorálnych testov, ako je test otvoreného poľa „Open field“, test T-labyrint, únikové správanie a pod.

dievča pri vode

Správanie plazov sledujeme a hodnotíme podľa ich parazitácie. Domnievame sa, že parazity a nimi prenášané patogény ovplyvňujú aj správanie samotných hostiteľov (plazov), aby sa mohli rýchlejšie a úspešnejšie šíriť. Dokazujú to aj naše pilotné štúdie.

Príspevok pripravil RNDr. Igor Majláth, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied

Kontakt na autora: igor.majlath@upjs.sk