Top

V akej kondícii je slovenský cestovný ruch?

Posledné roky navštívilo Slovensko rekordne veľa zahraničných turistov. Je to síce pozitívna informácia, ktorá sa veľmi dobre číta, napriek tomu by sme však tento pozitívny vývoj nemali preceňovať.

V porovnaní so susednými krajinami máme totiž omnoho slabšie výsledky: kým v roku 2017 prišlo na Slovensko 2,2 miliónov zahraničných návštevníkov, v susednej Českej republike to bolo takmer 10 miliónov.

Prečo začínajú ľudia dovolenkovať v krajinách V4? Dôvodom je hlavne zlá bezpečnostná situácia v tradičných prímorských letoviskách, ako napríklad Egypt alebo Francúzska riviéra.

Na Ústave geografie sa venujeme analýze potenciálu pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Slovenska. Analyzujeme aj priestorovú diferenciáciu návštevnosti Slovenskej republiky, čiže skúmame, ktoré regióny sú pre turistov najatraktívnejšie.

Príspevok pripravil Mgr. Marián Kulla, PhD. z Ústavu geografie

Kontakt na autora: marian.kulla@upjs.sk