Top

Prečo skúmame migráciu v rámci Slovenska?

Väčšina ľudí vníma migráciu ako globálny problém. Často si ju totiž spájame so súčasnou migračnou krízou. Migrácia je však prirodzený jav, ktorý sa deje aj na Slovensku a výrazne ovplyvňuje každú obec, mesto i región.

Kam sa v rámci Slovenska najčastejšie presúvame? Väčšina ľudí sa sťahuje z chudobnejších do bohatších regiónov, no časť obyvateľov sa, prekvapivo, presúva práve naopak. Niektorí migranti smerujú z vidieka do mesta, iní opačne.

Čo ovplyvňuje rôzne typy ľudí sťahovať sa do konkrétnej lokality? Na to sa snaží získať odpoveď geografia. Skúma mnoho faktorov, podľa ktorých predpovedá budúce migračné trendy.

Tieto poznatky majú veľký význam pre samosprávu, ktorá vďaka nim vie lepšie plánovať svoj rozvoj. Využijú ich aj investori, ktorí tak môžu presnejšie odhadnúť potenciál pracovnej sily na území, kde zvažujú investície.

Príspevok pripravil doc. Mgr. Ladislav Novotný, PhD. z Ústavu geografie

Kontakt na autora: ladislav.novotny@upjs.sk