Top

3 fakty, ktoré si o obojživelníkoch a plazoch nevedel

Sledoval(a) si už korytnačí livestream?

Svet obojživelníkov ukrýva mnoho záhad. Dodnes je opísaných približne 6000 druhov, o ktorých zďaleka nevieme všetko. Pozbierali sme pre teba 3 zaujímavosti, ktoré skúmame aj my, na Ústave biologických a ekologických vied.

 1. Špinavá (a)symetria

  Znečistenie prostredia ovplyvňuje živočíchy vo veľkej miere. Ale má vplyv aj na stavbu ich tela? Hypotéza vraví, že áno. Živočíchy žijúce v znečistenom prostredí sú údajne asymetrickejšie než tie, ktoré obývajú čistejšie, nenarušené miesta.

  My skúmame, ako je to v prípade ropuchy zelenej (Bufotes viridis). Ropuchy odchytávame v mestskom aj prírodnom prostredí, porovnáme ich pomocou röntgenových snímok, a následne ich vraciame späť na miesto odchytu.

  rontgenova snimka zaba

  korytnačky

 2. Korytnačí livestream

  Korytnačka močiarna (Emys orbicularis) je jediný pôvodný druh vodnej korytnačky na Slovensku. Do polovice 20. storočia bola pomerne rozšírená, avšak dnes je už kriticky ohrozená a vyžaduje si špeciálnu ochranu.

  Spoločne s občianskym združením Fauna Carpatica sa snažíme zachrániť tieto drobné živočíchy. Ochraňujeme znášky vajíčok pred predátormi a snažíme sa o nich dozvedieť čo najviac. Odchytané jedince označujeme vysielačkami, pomocou ktorých naživo sledujeme polohu a pohyb korytnačiek.

  dievča korytnačky

 3. Kde sa skrývajú salamandry v zime?

  Salamandra je pomerne bežný obojživelník našich lesov. Keď však prichádza zima, z lesa sa sťahuje do starých štôlní či jaskýň.

  Zimovanie salamandier monitorujeme už niekoľko rokov. Zistili sme, že počas chladných mesiacov sa salamandry bežne pohybujú v chodbách štôlní aj desiatky metrov. Samičky v takýchto úkrytoch kladú larvy do mláčok, ktoré môžu mať hĺbku niekoľko milimetrov.
  salamandra

Príspevok pripravili doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. a RNDr. Monika Balogová, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied.

Kontakt na autorov: marcel.uhrin@upjs.sk a monika.balogova@upjs.sk