Top

Urob dva kroky k budúcnosti

Každý chce za sebou zanechať nejakú stopu. Zanechaj ju aj ty. Študuj na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, vykroč k budúcnosti a ukáž cestu ďalším. Veď od práce tvojich snov ťa možno delia len dva kroky.

PrihláškaZisti viac

Biológia

 • U nás môžeš naozaj meniť svet: zapoj sa do výskumu liečby nádorov, transportu liečiv, génovej manipulácie či rezistencie antibiotík.
 • K dispozícii budeš mať špičkové laboratóriá, ktoré ťa naučíme používať a využívať.
 • Po štúdiu sa uplatníš ako vedecký pracovník, kriminalista či farmaceut. Tvoje možnosti sú však neobmedzené.

Zisti viacVykroč s nami

Biofyzika

 • Nemusíš byť lekár, aby si zachraňoval/a životy. Biofyzika ti otvorí dvere k diagnostike a výskumu nových liečiv či zdravotníckych prístrojov.
 • Zapoj sa do výskumu cieleného transportu liečiv, proteínového inžinierstva a fotodynamickej terapie, novej liečby nádorových buniek.
 • Získaj uplatnenie vo vede alebo vo farmaceutických, biotechnologických a IT spoločnostiach.

Zisti viac Vykroč s nami

Ekológia

 • Prírodu vytvárajú nielen živočíchy, ale aj ich vzájomné vzťahy a vzťahy s neživým prostredím. Zisti, ako všetko so všetkým súvisí.
 • Chceme nielen bádať, ale aj pomáhať: naše poznatky pomáhajú pri ekologických katastrofách či ochrane živých organizmov.

Zisti viacVykroč s nami

Matematika

 • Zabudni na počítanie – matika je omnoho viac. Ukážeme ti, ako modelovať reálne situácie a hľadať optimálne riešenia problémov.
 • Dáme ti základy analýzy, štatistiky, ekonómie, logiky a programovania.
 • Uplatníš sa prakticky kdekoľvek: v poisťovníctve, ekonómii, vede, ale aj ako dátový a softvérový analytik či IT špecialista.

Zisti viacVykroč s nami

Chémia

 • Naučíme ťa najnovšie poznatky z biochémie, anorganickej, analytickej, organickej či fyzikálnej chémie, ako aj spôsob, ako ich uplatniť v praxi.
 • Pracuj s nami na syntéze nových protirakovinových liečiv, nanotechnológiách, analýze komplexných vzoriek, vývoji kontrastných látok pre CT či nových lítiových batériách. Alebo nám pomôž vymyslieť, ako opraviť DNA alebo efektívne uskladniť vodík.
 • Ak ťa zaujíma chémia a experimentálny výskum, sme tu pre teba.

Zisti viacVykroč s nami

Fyzika

 • Fyzika je všade – od nanočastíc až po obrovské galaxie. My ti ukážeme, ako funguje.
 • Skúmame na špičkovej úrovni. Máme nanolaboratórium, laboratórium elektrónovej mikroskopie či laboratórium nízkych teplôt, kde dosahujeme najnižšiu teplotu na svete: – 273 °C.

Zisti viacVykroč s nami

Informatika

 • Programovanie, dátová analytika, strojové učenie, softvérové inžinierstvo, počítačová bezpečnosť či neurónové siete. Osvoj si základy a zvládneš akúkoľvek technológiu.
 • Dáme priestor tvojim nápadom. Ak máš ideu, podporíme ju.
 • Vytváraj veci, o ktorých sa iným nesníva. Použi labák počítačového videnia s virtuálnou realitou, IoT labák, labák inteligentných dátových analýz (LIDA) a ostatné pracoviská v našom vedeckom parku.

Zisti viacVykroč s nami

Geografia

 • Geografia nie je zemepis. U nás budeš mapovať terén, lietať s dronom a skenovať jaskyne.
 • Sme ozajstní svetobežníci. Pozri si, kam všade chodíme.
 • Spájame geografiu s informatikou. Naučíme ťa, ako zbierať dáta aj ako ich vyhodnotiť.

Zisti viacVykroč s nami

Medziodborové štúdium (Učiteľstvo)

 • Vyber si akékoľvek dva predmety. Naše odbory môžeš kombinovať aj s odbormi Filozofickej fakulty.
 • Okrem klasickej praxe si vyskúšaš aj vedenie krúžkov, prezentáciu vedeckých experimentov či prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami.
 • Využi priestor na bádanie a objav, ako funguje tento svet.

Zisti viacVykroč s nami

Analýza dát a umelá inteligencia

 • Vykročiť do budúcnosti môžeš aj štúdiom analýzy dát a umelej inteligencie.
 • Učiť ťa budú odborníci, ktorí vylepšujú metódy na rozpoznávanie rakovinotvorných buniek, dokážu identifikovať nebezpečné hackerské útoky alebo hľadajú dvojhviezdy.
 • Po dátových analytikoch bude vždy veľmi veľký dopyt. Obrovské množstvo zozbieraných dát predsa volá po rozumnom využití – a to nielen na východnom Slovensku, ale aj v Európe či vo svete.

Zisti viacVykroč s nami

Ekonomická a finančná matematika

 • Matematika, ktorou dokážeš pomôcť? S týmto odborom máš šancu uplatniť sa v rôznych oblastiach a nebáť sa o svoju kariéru.
 • Dostaneš základy štatistiky, analýzy či programovania, ktoré ti otvoria dvere do sveta úspechu.
 • Poisťovníctvo, bankovníctvo, softvérový vývoj, cenová a biznis analýza či analýza trhu? Aj tieto oblasti potrebujú ľudí ako ty. S našou výučbou získaš všetky potrebné vedomosti, aby si sa v živote nestratil/a.
Zisti viacVykroč s nami

Fun facts

Veríme a tvrdíme, že Košice sú miestom, kde sa oplatí zakotviť.

Medzi prednáškami si tu môžeš vychutnať super streetfood, prežiť kultúrne leto, rozbehnúť kariéru vo svetových startupoch a študovať na druhej najstaršej univerzite na Slovensku.

Presvedč sa o tom