Top

Ako vyliečiť poškodený neurón 1.

Neurón je základnou morfologickou a funkčnou jednotkou nervovej sústavy v živých organizmoch.

Slúži na prijímanie, spracovanie a ukladanie dôležitých informácií prichádzajúcich z vonkajšieho a vnútorného prostredia organizmu.

Bez tejto dôležitej jednotky by bola naša „informačná sieť” nefunkčná. Nastal by chaos, jednotlivé systémy by nedokázali spolupracovať.  

prierez nervu
Priečny rez periférneho chvostového nervu laboratórneho potkana

Vďaka neurónom dokáže živý organizmus fungovať ako celok a prispôsobiť sa zmenám vonkajšieho prostredia.

Aj minimálne poškodenie nervovej sústavy môže mať fatálne dôsledky, pričom dokážeme liečiť iba malé percento prípadov.

neurón
Oxid dusnatý produkujúci neuróny v mozgu potkana

Náš Neurobiologický ústav BMC SAV sa preto venuje štúdiu a objasneniu patologických procesov prebiehajúcich pri poškodení nervového systému. Vyvíjame terapeutické postupy, ktoré by viedli k zlepšeniu fungovania nervového systému ako celku.

Príspevok pripravila RNDr. Zuzana Dzurjašková z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, doktorandka Ústavu biologických a ekologických vied

Kontakt na autora: dzurjaskova@saske.sk