Top

Denník zapáleného ekológa: blato, voda a záchrana žiab (foto)

Ako vyzerá naša práca v teréne?

Ľudia si vedca často predstavujú ako človeka zavretého medzi štyri steny laboratória. No ak chceš skúmať živé tvory, v prírode musíš stráviť veľmi veľa času.

Na Prírodovedeckej fakulte skúmame hlavne obojživelníky. Ide totiž o najohrozenejšiu skupinu stavovcov na svete (tretina druhov je ohrozená s rizikom vyhynutia).

Ako vyzerá taká bežná terénna prax ekológa?

ropucha ekológ

Takéto krásne obojživelníky stretávame aj priamo v meste v blízkosti fontán. Vajíčka a žubrienky ropuchy sa dokážu vyvíjať aj v dažďových mláčkach. Ak je však v meste horúco, mláčky sa vyparujú veľmi rýchlo. Snažíme sa im preto v období vývinu dopĺňať vodu, aby sme zvýšili ich šancu na prežitie. Hotový ropuší all inclusive!

Ropuchám hrozí veľké nebezpečenstvo v období hromadných jarných ťahov. Pomáhame preto pri výstavbe zábran, a dokonca ropuchy aj vlastnoručne prenášame.

A popritom si užijeme naozaj všeličo:

Nezastaví nás ani mráz…

… a blato už vôbec nie.

Niekedy to vyzerá ako príjemný výlet…

… inokedy siahame až na dno (jazera, jamy aj svojich možností).

Ale pocit, že pomáhame zvieratám, je na nezaplatenie. 🙂

Chceš sa k nám pridať? Napíš nám, budeme radi.

Príspevok pripravili doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD. a RNDr. Monika Balogová, PhD. z Ústavu biologických a ekologických vied. a RNDr. Gréta Nusová, PhD.

Kontakt na autorov: marcel.uhrin@upjs.sk a monika.balogova@upjs.sk